Region Gävleborg polisanmäler medarbetare

En medarbetare polisanmäls för misstänkt olaga dataintrång då denne läst en patientjournal utan att ha varit direkt inblandad i vården av patienten.

En annan medarbetare polisanmäls för sexuellt ofredande då denne gjort ovälkomna närmanden.

- Båda fallen har utretts internt och misstanke om brott gör att vi överlämnar detta till polisen, säger säkerhetschef Ronny Stjernlöf.