Hälsopedagogerna Angelica Wesslén, Jenny Bergström och Lina Witasp tar emot besökare vid det nya hälsotorget i Tullhuset på Gävle strand. Foto: Elina Sorri

Region Gävleborg öppnar nytt hälsotorg i Tullhuset

28 september öppnas ett hälsotorg i Tullhuset på Gävle strand. Det blir Region Gävleborgs tredje hälsotorg – de två tidigare finns på sjukhusen i Gävle och Hudiksvall.

Hälsotorgens viktigaste uppdrag är att hjälpa invånare att förebygga ohälsa.

- Genom primär- och sekundär prevention arbetar vi för att förhindra att människor blir sjuka och att de som redan är sjuka får ett så friskt liv som möjligt, sammanfattar Angelica Wesslén sitt och de övriga hälsopedagogernas uppdrag vid hälsotorgen.

Hälsotorget erbjuder utbildning och stöd både i grupp och i enskilda hälsosamtal. Det kan handla om tobaksavvänjning, sömn, motion och andra levnadsvanor. Även fysisk aktivitet erbjuds, till exempel i stavgångsgrupper. Vid hälsotorgen finns också vårdvägvisare som hjälper människor att hitta rätt i vården och som kan svara på frågor om exempelvis vårdgarantin eller det fria vårdvalet.

Förebyggande arbete centralt i hälso- och sjukvården

Hälsotorget i Tullhuset i Gävle är det tredje i Region Gävleborg.

- Det förebyggande arbetet är centralt i hälso- och sjukvården och en viktig del i utvecklingen för en God och nära vård. Genom ett nytt hälsotorg i Tullhuset kommer vi närmare befolkningen med råd och stöd kring levnadsvanor. Ambitionen är att öppna fler hälsotorg i framtiden, säger hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande Tommy Berger (S).

Inspirerande utsikt över Gavleån

Hälsotorget i Tullhuset i Gävle ligger på första våningen, strax intill receptionen. Här finns en mottagning för rådgivning och samtalsrum med inspirerande utsikt över Gavleån. Här finns dessutom sökstationer där man kan få hjälp att navigera på 1177.se, hitta korrekt information om sin sjukdom eller lära sig använda vårdens e-tjänster.

- Vi på Hälsotorget arbetar för att erbjuda fler digitala lösningar, i dagsläget finns det möjlighet att delta i gruppaktiviteter och individuella möten via Skype. Vi erbjuder även patienter stöd i hur man ansluter till ett digitalt vårdmöte, berättar Angelica Wesslén.

Tullhuset på Gävle strand. Här har Region Gävleborg öppnat ett nytt hälsotorg, där invånarna erbjuds information, råd och stöd till goda levnadsvanor för att förebygga ohälsa. Foto: Elina Sorri