Region Gävleborg öppnar covid-rehabilitering

Patienter som intensivvårdats för covid-19 riskerar att bli kraftigt medtagna och kan behöva långvarig rehabilitering för att komma tillbaka efter sjukdomen. Nu öppnar Region Gävleborg ett antal platser för covid-rehabilitering vid Sandvikens sjukhus.

Intensivvård som en följd av covid-19 kan ta mycket hårt på kroppen. Det finns risk för att musklerna försvagas och att personen får svårt att tugga och svälja, vilket kan leda till näringsbrist. Vissa patienter kan även få neurologiska och psykiska besvär efter långvarig respiratorvård.

För patienter som har varit svårt sjuka i covid-19 och har mer omfattande behov av rehabilitering för att komma tillbaka till tidigare funktionsförmåga, etableras från och med denna vecka särskilda vårdplatser på den rehabiliteringsmedicinska avdelning 70 i Sandviken.

Rehabiliteringsteam med bred kompetens

Målet är att ge rätt stöd till patienter för att återfå sina tidigare funktioner. Ett team bestående av en rad olika kompetenser, däribland specialistläkare, fysioterapeut, arbetsterapeut, kurator, logoped och neuropsykolog, hjälper patienterna med både fysisk och psykisk rehabilitering.

- Vi kommer att erbjuda teambaserade bedömningar och insatser till patienterna med omfattande rehabiliteringsbehov. Det kan handla om träning i andningsteknik eller specifik träning för att bli självständig för att utföra vardagssysslor. Andra insatser handlar om utprovning av hjälpmedel, förskrivning av näringstillskott samt psykosocialt stöd, säger Anders Rhodin, tf verksamhetschef för Paramedicin.

Egenvård och rådgivande samtal

Rehabiliteringen efter covid-19 erbjuds på flera nivåer utifrån individens behov.

- Glädjande är att en stor del av de intensivvårdade patienterna, och en klar majoritet av övriga patienter som vårdats på sjukhus, kan gå hem utan behov av inneliggande rehabilitering. För de patienterna finns rekommendationer för egenvård och patienter med ett lättare rehabiliteringsbehov följs upp genom uppföljande samtal och insatser efter utskrivning, säger Anders Rhodin.