Region Gävleborg och Högskolan i Gävle i unik satsning

Region Gävleborg och Högskolan i Gävle startar nu en helt ny forskningsmiljö med fokus på hållbart och hälsofrämjande arbete.

Forskning förbättrar möjligheten till god kvalitet i Region Gävleborgs verksamhet. Det utgör också en nödvändig länk i kedjan att ta fram och tillämpa nya vetenskapliga rön, till nytta för patienter och för befolkningen. Kunskapsgenerering är därför en viktig uppgift för Region Gävleborg.

– Som medarbetare vid Region Gävleborg har du möjligt att få forska på arbetstid. I dagsläget har vi till exempel ett 100-tal medarbetare som forskar eller går en forskarutbildning. Merparten av dessa genomför någon form av klinisk forskning, men i och med den nya forskningsmiljön kommer vi fortsätta bredda vårt fokus till forskning som främjar regionens utveckling, säger Katarina Wijk, forsknings- och utvecklingsdirektör vid Region Gävleborg.

– Det här är ett steg vi tar för att ytterligare stärka Högskolans roll i regionen. Genom den här typen av utmaningsdriven forskning som gör nytta i samhället hoppas vi kunna bidra till ett starkare och mer hållbart samhälle, säger Ylva Fältholm, rektor vid Högskolan i Gävle.

Forskningsmiljön kommer i första hand att inrikta sig på området hälsofrämjande arbete. Just hälsofrämjande arbete är ett strategiskt viktigt forskningsområde för Högskolan i Gävle. På samma sätt har det betydelse för flera satsningar inom Region Gävleborg. En sådan är arbetet kring hållbart och inkluderande arbetsliv. En annan är arbetet med regional och hållbar utveckling. Exempel på frågor som forskningen kan handla om är hur vi skapar hållbara arbetsplatser på en organisationsnivå, ledarskapsfrågor och hur vi utifrån ett individperspektiv kan främja hälsosamma arbetsplatser.

Två forskarplatser

Till en början omfattar satsningen två forskarplatser. Den gemensamma visionen är att den i framtiden ska utvecklas till en forskarskola.

– För att forskning av den här typen ska kunna bidra till regional utveckling är det nämligen viktigt att vi har ett nära och gott samarbete. Därför är det väldigt glädjande att vi tillsammans med Högskolan i Gävle kan starta denna satsning, säger Katarina Wijk.

Ett nära samarbete med andra samhällsaktörer, som bland annat näringsliv kommer också att vara nödvändigt i forskarskolan.