Region Gävleborg lämnar stabsläge

För första gången sedan i slutet av februari återgår Region Gävleborg till normalläge efter höjd beredskapsnivå i samband med coronapandemin.

- Covidsjukvården har den senaste månaden legat på en stationär, låg nivå. Det gör att vi i nuläget inte behöver en särskild beredskapsorganisation, utan kan integrera vården i ordinarie verksamhet, säger Johan Kaarme, tillförordnad hälso- och sjukvårdsdirektör.

Under coronapandemin har Region Gävleborg haft behov av att snabbt kunna prioritera om resurser i vården och anpassa beredskapsnivån, vilket skett genom den särskilda beredskapsorganisation som används vid kriser och ökad belastning på vården.

Region Gävleborg har tidigare varit i förstärkningsläge och är sedan i slutet av maj i stabsläge. Den 24 augusti återgår verksamheten till normalläge och den ordinarie vårdorganisationen ansvarar därefter för den fortsatta covidsjukvården.

- Det kommer att finnas en särskild regional covidgrupp som fortsätter att arbeta med covidfrågor och bevakar utvecklingen. Det betyder att om läget skulle förändras, vilket det av erfarenhet kan göra mycket snabbt, så är vi redo att anpassa verksamheten och vid behov gå tillbaka i stabsläge, förklarar Johan Kaarme.

Fortsatt följsamhet viktig för utvecklingen

I dagsläget behandlas fyra patienter på vårdavdelningar i länet för covid-19 och ingen av dem intensivvårdas. Andelen positiva fall i provtagningarna har minskat. Den senaste månaden var i snitt på 3,1 procent av de provtagna positiva för covid-19. Detta kan jämföras med tidigare mätningar med en andel på strax under 30 procent positiva.

- Gävleborg har de senaste veckorna en av landets mest gynnsamma utvecklingar vad gäller smittspridning. Det är förstås mycket glädjande, men vi vet hur fort det kan förändras. Det är fortfarande helt nödvändigt att vi fortsätter att följa folkhälsomyndighetens rekommendationer så att smittspridningen inte ökar igen, säger Johan Kaarme.

Totalt har cirka 31 300 PCR-prover tagits för covid-19 i Gävleborg sedan pandemin började.

Om beredskap

Det finns tre så kallade beredskapslägen inom hälso- och sjukvården:

  • Stabsläge innebär att en särskild sjukvårdsledning håller sig underrättad om läget, vidtar nödvändiga åtgärder och följer händelseutvecklingen.
  • Förstärkningsläge innebär att den särskilda sjukvårdsledningen vidtar åtgärder för förstärkning av vissa funktioner.
  • Katastrofläge innebär att den särskilda sjukvårdsledningen vidtar åtgärder för förstärkning av alla viktiga funktioner.