Region Gävleborg inför egenprovtagning för corona

Från och med 23 juni införs egenprovtagning för corona i Region Gävleborg. ”En ökad provtagning är en viktig del för att minska smittspridning av coronaviruset i regionen”, säger Tommy Berger, hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande (S).

Egenprovtagning för corona innebär att man tar provet på sig själv. För att kunna hämta ut ett provtagningskit krävs att man har symtom och blivit beviljad en remiss. Provtagningen görs genom topsning i näsa och svalg, samt ett salivprov.

- Trycket på vården i Region Gävleborg är fortsatt högt och det pågår smittspridning i alla kommuner. Ökad provtagning är en viktig del för att minska smittspridning av coronaviruset i regionen och det finns ett nationellt mål att öka antalet provtagningar, säger säger Tommy Berger, hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande (S).

Mobila provtagningsstationer

Egenprovtagningen är kostnadsfri och provtagningskitet hämtas ut under tidsbokade besök vid mobila provtagningsstationer på ett tiotal orter i länet. Personen som fått remiss och bokat tid för provtagning anländer till provtagningsstationen, stannar i bilen och får sitt provtagningsmaterial av skyddsutrustad personal på plats. Personen utför provet på sig själv i bilen och återlämnar det till personalen.

Provtagningskit kan även hämtas och lämnas av friska ombud på ett antal apotek i länet, och vid de mobila provtagningsstationerna på orter där apotek inte är tillgängligt.

- Genom en kombination av alternativ, platser och öppettider uppnår vi en bra tillgänglighet och geografisk spridning för befolkningen, säger hälso- och sjukvårdsdirektör Göran Angergård.

För dem som inte kan transportera sig till en provtagningsstation eller inte har möjlighet att utföra provtagningen på sig själv, kommer ytterligare lösningar att ordnas.

Möjliggör 3 000 prover i veckan

Provsvar lämnas inom två till fem arbetsdagar. De som får positivt svar, det vill säga har coronavirus, kontaktas för smittspårning och uppföljande information.

Tidigare provtagningar för patienter som omhändertas inom vården fortsätter som tidigare. Personalprovtagning för personal i vård och omsorg samt andra samhällsviktiga funktioner ingår nu i möjligheten till egenprovtagning.

Målet är en kapacitet på cirka 3 000 coronaprov i veckan i länet som helhet.

Information om egenprovtagning för corona på 1177.se