Region Gävleborg i stabsläge

Region Gävleborg går idag in i stabsläge och aktiverar den regionala särskilda sjukvårdsledningen. Anledningen är det ansträngda läget inom hälso- och sjukvården på grund av hög personalfrånvaro i samband med den ökade smittspridningen av covid-19.

– Risken finns för att personalfrånvaron ökar ytterligare i och med den snabbt eskalerande smittspridningen, som gör att vårdpersonal måste stanna hemma i och med att någon i deras hushåll fått covid-19 eller de själva. Samtidigt ser vi att antalet patienter i behov av sjukhusvård ökar nationellt, säger Johan Kaarme, hälso- och sjukvårdsdirektör.

Sjukfrånvaron är högre än vid tidigare pandemivågor och frånvaro på grund av vård av sjukt barn har den senaste tiden varit dubbelt så hög som normalt. 

Förberedelser inför ett försämrat läge

I och med stabsläget kan förberedelser inför ett försämrat läge göras snabbare, liksom besluttagande, och omfördelning av vårdens resurser. Skyddsnivån gällande skyddsutrustning har också höjts för hälso- och sjukvårdspersonalen, som nu rekommenderas att bära både munskydd och visir i alla nära kontakter.

– Vi önskar all hjälp som går att få nu för att minska smittspridningen. Vi avråder därför från att besöka inneliggande patienter och att ber om att man som patient kommer ensam till vårdbesöket. Men tveka aldrig för att söka vård när du behöver, det är jätteviktigt, säger Johan Kaarme.

Just nu vårdas 25 patienter för covid-19 i Gävle, Hudiksvall och Bollnäs, varav en patient på intensiven i Gävle. Stabsläge är det lägsta beredskapsläget inom Region Gävleborg.

Mer om beredskapsnivåer på sjukhusen