Region Gävleborg i stabsläge

Region Gävleborg höjer sin beredskapsnivå till stabsläge. Det ger möjlighet till snabba och övergripande beslut för att till exempel omfördela resurser.

 När smittan i samhället tilltar igen och vi har en hög belastning på vården i och med ett ökat antal covidpatienter måste vi prioritera. Vi behöver därför återgå till det stabsläge med särskild sjukvårdsledning som vi lämnade i augusti, säger Johan Kaarme, tillförordnad hälso- och sjukvårdsdirektör.

Viktigt att söka vård

Under pandemin hanteras patienter med covidsymtom separerade från den övriga vården. På så sätt finns liten risk att patienter blir smittade på hälsocentraler eller sjukhus.

Som patient ska man söka vård när man behöver. Vi har gjort de anpassningar som krävs för att alla ska kunna känna sig trygga, säger Johan Kaarme.

Stabsläge – den första av tre beredskapsnivåer

Det finns tre så kallade beredskapslägen inom hälso- och sjukvården:

  • Stabsläge innebär att en särskild sjukvårdsledning håller sig underrättad om läget, vidtar nödvändiga åtgärder och följer händelseutvecklingen.
  • Förstärkningsläge innebär att den särskilda sjukvårdsledningen vidtar åtgärder för förstärkning av vissa funktioner.
  • Katastrofläge innebär att den särskilda sjukvårdsledningen vidtar åtgärder för förstärkning av alla viktiga funktioner.