Region Gävleborg i nytt samarbete kring infrastruktur

En förutsättning för en hållbar utveckling i Gävleborg är även en väl fungerande infrastruktur. Därför intensifieras nu arbetet kring en rad olika infrastruktursatsningar som pågår eller planeras i och kring Gävle.

Ett exempel är Nya Ostkustbanan mellan Gävle-Sundsvall som ska bli dubbelspårig. Ett annat är den nya tågstation som ska byggas vid Gävle sjukhus.

- De infrastruktursatsningar som planeras i Gävle kommer att bidra till en utveckling av infrastrukturen i hela länet, säger Jan Lahenkorva (S), vice ordförande i Region Gävleborgs hållbarhetsnämnd och tillägger: - Bland annat skapar vi förutsättningar för mer hållbara transporter. Det i sin tur leder till att fler gävleborgare får möjligheten till att arbetspendla eller resa utan att tära på miljön.

Även ett nytt logistik- och verksamhetsområde på 1000 hektar ska byggas i Tolvforsskogen. Läget ger direkt access till tre av Sveriges järnvägsstambanor, två europavägar och Gävle hamn.

- Områdets läge, storlek och tillgång till hållbara godstransporter förstärker Gävles roll som regional tillväxtmotor, och flyttar fram Gävles position i den starkt växande Stockholm- och Mälardalsregionen, säger Erik Holmestig (C), ordförande i Samhällsbyggnadsutskottet Gävle kommun.

En god samordning nödvändig

En god samordning kommer att vara nödvändig för att lyckas med infrastruktursatsningarna. Därför fördjupar Gävle kommun, Trafikverket och Region Gävleborg nu sitt samarbete inom området infrastruktur. 

Torsdag den 12 september hölls ett första möte mellan parterna. Totalt deltog ett 60-tal beslutsfattare och tjänstepersoner. 

Mötet inleddes med en presentation av de infrastruktur- och stadsbyggnadssatsningar som just nu pågår eller ska planeras. Därefter bjöds det på intressanta diskussioner kring frågor som till exempel: hur ska samarbetet se ut framöver och vilka frågor känns extra prioriterade? Alla synpunkter som kom in under mötet kommer att vara viktiga för att kunna genomföra de olika infrastruktursatsningarna på ett så effektivt sätt som möjligt. 

- Det kan till exempelvis handla om att minimera störningar för boende, trafikanter och näringsidkare i berörda områden, säger Madelene Håkansson, strateg vid Region Gävleborg.

Gävle växer

Gävle har en positiv befolkningstillväxt. Gävle kommun planerar för att vara totalt 120 000 invånare år 2030. Därför ska nya bostäder byggas och arbetstillfällen ska skapas. I takt med att Gävle växer behöver även infrastrukturen förbättras. Gävle kommun, Region Gävleborg och staten har slutit ett avtal. Enkelt utryckt handlar det om att staten gör stora infrastruktursatsningar i järnväg och ger stöd för planering mot att Gävle kommun planerar en ny hållbar stadsdel med 6000 nya bostäder på Näringen. Infrastruktursatsningar består bland annat i att:

  • Bygga en ny dubbelspårig Ostkustbana med ny sträckning
  • Bygga en ny tågstation vid sjukhuset
  • Flytta Bergslagsbanan bort från Lexe, Hagaström och Valbo
  • Flytta bangården och godsbangården till det nya logistik- och verksamhetsområdet Tolvforsskogen
  • Bygga om trafikplats vid E4 för det nya verksamhetsområdet Tolvforsskogen och den nya järnvägen
  • Bygga ett nytt och modernt hamnspår i Gävle hamn för att få snabbare och smidigare byten mellan järnväg och sjöfart

 

Mer information

Trafikpusslet i Gävle – stora infrastruktursatsningar till år 2040