Region Gävleborg gör framsteg för en hållbar bemanning – oberoende av hyrpersonal

Under hösten har Region Gävleborg intensifierat arbetet med att minska antalet inhyrda allmänsjuksköterskor och istället växla över till fast anställda. Arbetet har varit framgångsrikt. Efter bara en månad märks tecken på att inhyrningen av allmänsjuksköterskor minskar.

I filmen berättar tidigare hyrsjuksköterskan Caroline Nilsson Dahlin om varför hon tog en fast anställning i Region Gävleborg.

Åtta sjuksköterskor har gått från att vara inhyrda till att bli fast anställda. En av dem är Caroline Nilsson Dahlin, distriktssköterska på Ljusdals närsjukhus. Tryggheten var en viktig orsak till att hon tog anställning, men också trivseln på avdelningen och att hon har andra möjligheter till delaktighet som anställd.

– Jag tror att jag får bättre utvecklingsmöjligheter och större möjligheter att påverka min arbetssituation och min utveckling som sjuksköterska, säger Caroline Nilsson Dahlin.

Det är också fler konsulter som presenteras av leverantörerna när de lämnar anbud på Region Gävleborgs avrop. Med avrop menas att ett övergripande ramavtal som tidigare slutits med ett hyrföretag aktiveras. Hyrpersonal ”ropas” då in för tjänstgöring på en specifik tid och plats.

– Vi har börjat med fem veckors avrop och vi gör inga förlängningar, utan går ut på förnyad konkurrens. Vi har också börjat styra på pris istället för kontinuitet, säger Susanna Björklund, biträdande hälso- och sjukvårdsdirektör.

Kommer att omfatta fler

Region Gävleborgs omställning kommer framöver att omfatta fler yrkeskategorier, bland annat läkare.

För att nå målet har Region Gävleborg både förstärkt förmånerna för anställd personal, och samtidigt gjort det mindre attraktivt att vara inhyrd. Sedan den 1 oktober erbjuds till exempel kontinuitetstillägg till tillsvidareanställda sjuksköterskor, specialistsjuksköterskor och barnmorskor. Hyrpersonal som blir tillsvidareanställda i Region Gävleborg får en välkomstbonus i samband med tillträde av ny tillsvidareanställning. Å andra sidan får hyrpersonal inte längre automatiskt förlängda avtal och kraven på de hyrsjuksköterskor som anlitas har höjts.

Mer information för dig som är nyfiken på att ta en anställning i Region Gävleborg För dig som arbetar som hyrsjuksköterska.

Kreativa lösningar

Susanna Björklund ser kraft och vilja hos verksamheterna för att komma till rätta med inhyrningen.

– Verksamheterna arbetar på riktigt bra, hittar kreativa lösningar och har redan fått ganska mycket gjort. Vi har ändå bara varit i gång en månad och vi vässar oss hela tiden i aktiviteter och har en plan för hur vi ska fasa ut till december 2024. Det är ett tillsammansarbete, säger Susanna Björklund, biträdande hälso- och sjukvårdsdirektör.

Den 21 november hölls en presskonferens om bemanningssituationen i Region Gävleborg. De medverkande var regionstyrelsens ordförande Patrik Stenvard (M), hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande Jennie Forsblom (KD), biträdande hälso- och sjukvårdsdirektör Susanna Björklund, HR-direktör Ulrika Boström Gatti, verksamhetschef Stefan Soneberg, biträdande verksamhetschef Niklas Gille och sjuksköterskan Caroline Nilsson Dahlin.

Se presskonferensen i efterhand Presskonferens 2023-11-21

Läs en sammanfattning av presskonferensen Sammanfattning av presskonferensen Hållbar bemanning – oberoende av hyrpersonal