Region Gävleborg fortsätter följa utvecklingen av coronavirus

Smittskydd Gävleborg har kontinuerlig kontakt om coronavirussituationen med Folkhälsomyndigheten och andra smittskydd i landet och är förberedd att hantera eventuella fall.

I och med den senaste tidens utveckling av coronaviruset i omvärlden bedömer nu Folkhälsomyndigheten att risken är hög för att personer upptäcks i Sverige som smittats av det nya coronaviruset utomlands. Samtidigt bedöms risken för allmän smittspridning i Sverige som låg.

- Personer som har vistats i ett område där personer blivit smittade av coronaviruset bör vara uppmärksamma på symptom som feber, hosta eller andningsbesvär och ringa 1177 vårdguiden för bedömning, säger smittskyddsläkare Signar Mäkitalo. 

Läs senaste nytt om coronasituationen på Folkhälsomyndighetens webbplats