Region Gävleborg följer utvecklingen av coronaviruset

- Smittskydd Gävleborg följer utvecklingen. Vi har kontinuerlig kontakt med Folkhälsomyndigheten och andra smittskyddsenheter, säger Christian Ehrenborg, tillförordnad smittskyddsläkare.

- Sannolikheten att smittan sprider sig hit är mycket låg enligt Folkhälsomyndigheten, men om vi skulle misstänka att en person bär på smittan är vi förberedda på det, säger Christian Ehrenborg. 

 
Om coronavirus - Folkhälsomyndigheten