Region Gävleborg får ta del av kömiljard när regeringen slopar prestationskrav

På grund av coronapandemins konsekvenser för hälso- och sjukvården har regeringen och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) beslutat om ett tillägg till överenskommelsen Ökad tillgänglighet i hälso- och sjukvården 2020. Tillägget innebär bland annat att regionerna inte behöver uppfylla flertalet prestationskrav för att få del av kömiljarderna 2020.

Överenskommelsen "Ökad tillgänglighet i hälso- och sjukvården" omfattar 2 896 miljoner kronor. I samband med att överenskommelsen beslutades i december 2019 betalades 432,9 miljoner kronor ut till regionerna. Resterande medel till regionerna var avsedda att betalas ut under 2020 baserat på flera prestationskrav. Det rör sig om 2 453 miljoner kronor. Genom en ny tilläggsöverenskommelse revideras överenskommelsen och de prestationsbaserade medlen för mars till och med november fördelas istället mellan regionerna utifrån befolkningsstorlek.

- Fokus i alla regioner behöver just nu ligga på covid-19 och på att hjälpa andra patienter med akuta sjukdomar. Därför har regeringen valt att stryka kravet på kortare köer för att få del av kömiljarderna i år, säger socialminister Lena Hallengren (S).

Tommy Berger (S), hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande i Region Gävleborg, är förstås tacksam över tillskottet:

- Sjukvården i Region Gävleborg är hårt pressad av coronasmittans verkningar, det gäller både reguljär verksamhet och personal. Nu handlar det om att fortsatt lägga all kraft på att minska smittspridning och vårda drabbade. Därför är det välkommet att regeringen visar lyhördhet och förståelse och stryker de flesta prestationskraven för 2020 och i stället gör en fördelning av kömiljarderna efter länens befolkningsstorlek.

Redovisningsdatumet för regionernas handlingsplaner senareläggs till den 31 mars 2021 (istället för den 30 september 2020). Regionerna får även förlängd tidsfrist för att tillsammans med SKR införa den nya modellen för utvecklad uppföljning av den specialiserade vården. Istället för den 1 april 2020 ska regionerna senast den 1 oktober 2020 rapportera alla besök i primärvården och i den specialiserade vården, inklusive BUP, till den nationella väntetidsdatabasen.