Region Gävleborg får stöd från EU för transportkostnader

Region Gävleborg har beviljats ekonomiskt stöd på 700 000 kronor via EU:s finansieringsinstrument Emergency Support Instrument (ESI). Pengarna ska ersätta transportkostnader för skyddsutrustning som uppkommit på grund av covid-19.

ESI är ett tillfälligt finansieringsinstrument och ett sätt för EU att bidra i hanteringen av covid-19.  Via ESI kan EU:s medlemsstater söka ersättning för kostnader som uppkommit i samband med pandemin. Stödet som Region Gävleborg har beviljats, ESI Mobility Package, administreras av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och gäller kostnader kopplade till transporter, bland annat av skyddsutrustning.