Region Gävleborg erbjuder självhjälpsprogram för att hantera oro över covid-19

Nu kan alla i invånare i Gävleborg som känner oro över covid-19 och pandemin i stort få hjälp till självhjälp genom ett digitalt treveckorsprogram. Tjänsten är tillgänglig via 1177 Vårdguiden på webben.

– Det är helt naturligt att oroa sig mitt under pågående pandemi men för vissa personer kan det bli ett problem i vardagen. Då kan det här programmet hjälpa att hantera oron bättre, säger Ylva Strömbom, psykolog, Region Gävleborg.

Det kostnadsfria självhjälpsprogrammet finns tillgängligt via 1177 Vårdguiden på webben och vänder sig till vuxna över 18 år som upplever oro i samband med covid-19 och pågående pandemi. Programmet genomförs på tre veckor och sköts helt och hållet av användaren, utan medverkan av vårdpersonal.

Hoppas komma närmare invånarna

Ida Kedling, verksamhetsutvecklare inom Region Gävleborg, är positiv till det nya självhjälpsprogrammet.

– Det här programmet är ett exempel på den pågående utvecklingen inom hälso- och sjukvården. Vi hoppas komma närmare invånarna, arbeta hälsoinriktat och använda oss av ny teknik och ny forskning. Karolinska Institutet och Region Stockholm har tagit fram programmet imponerande snabbt och vi är glada att det nu också kan erbjudas för invånarna i Gävleborgs län, säger Ida Kedling.

Metoden bygger på kognitiv beteendeterapi

  • Programmet har utvecklats av forskare vid Karolinska institutet och bygger på metoden KBT, kognitiv beteendeterapi.
  • KBT är en form av terapi som kan hjälpa vid exempelvis sömnsvårigheter, depression, stress och ångest.
  • KBT går ut på att förändra tankar, känslor och beteenden som hindrar dig i ditt liv. Behandlingen syftar till att du ska kunna förändra din vardag, och må bättre på sik
  • Programmet genomförs på tre veckor och sköts helt och hållet av användaren, utan medverkan av vårdpersonal.
  • Självhjälpsprogrammet vänder sig till vuxna över 18 år och är kostnadsfritt. Det finns i nuläget endast tillgängligt på svenska.
  • Mår du mycket dåligt, har stark eller allvarlig ångest och känner att du behöver mer hjälp och stöd efter att ha gått programmet ska du kontakta vården.