Region Gävleborg bidrar till covidforskning

Coronautbrottet visar tydligt hur viktig forskningen är för ett samhälle. Alla väntar otåligt på svar kring viruset, immunitet, läkemedel och vaccin. Även Region Gävleborg bidrar till ny kunskap genom minst två planerade studier kring vården av covidsjuka.

Över hela världen pågår intensiv forskning kring coronaviruset. Vi vill bland annat veta hur viruset fungerar, hur sjukdomen covid-19 kan förebyggas och botas och hur patienterna bäst behandlas och vårdas. Vi behöver också veta hur samhället kan påverka, eller påverkas av,  pandemin.

- Vid en sökning på covid-19 i databasen PubMed hittade jag över 4 000 studier som publicerats sedan nyåret. Det går enormt fort nu, säger Katarina Wijk, professor och chef för avdelningen Forskning och Samhällsmedicin i Region Gävleborg.

Många nyheter som sprids till allmänheten bygger på de studier som publiceras. Katarina Wijk varnar för att dra för stora slutsatser av enskilda rapporter.

- I det här skedet bör man vara väldigt försiktig hur man tolkar dem eftersom varje studie ingår i ett stort pussel, en helhetsbild. De som har uppdraget att förmedla en helhetsbild är till exempel WHO globalt och Socialstyrelsen nationellt.

Två planerade studier i Region Gävleborg

Region Gävleborg vill bidra till forskningen i dagsläget i två planerade spår: dels en intervjustudie kring hur äldre i hemmet påverkas av pandemin, dels en studie av funktionsnivån hos patienter som är inlagda på sjukhus.

- Intervjustudien ska förhoppningsvis ge svar på hur äldre personer som är hemma påverkas av pandemin. Den andra studien är retrospektiv och ska titta tillbaka på funktionsnivå, behandling och skörhet hos sjukhuspatienter med covid-19 och sjukdomens betydelse för mortalitet och fortsatt sjukhusvistelse, berättar Katarina Wijk.