Region Gävleborg är förberedd när regeln om 11 timmars dygnsvila träder i kraft

Den 1 oktober träder den tydligare arbetstidsregeln om 11 timmars dygnsvila i kraft. Nya scheman ska ge bättre möjligheter för medarbetare till återhämtning mellan arbetspassen.

Den nya regeln innebär att alla medarbetare bland annat i kommuner och regioner ska ha minst 11 timmars sammanhängande dygnsvila under varje 24-timmarsperiod, och att arbetspass ska följas av dygnsvila. 

– Vi i den politiska ledningen för hälso- och sjukvården i Gävleborg har stor respekt för utmaningen med de skärpta reglerna kring dygnsvila. Vi har dock en förhoppning om att det på sikt ska gynna vår personals välbefinnande, och bidra till patientsäkerheten, säger Jennie Forsblom (KD), ordförande hälso- och sjukvårdsnämnden och Ann-Charlotte Granath (M), vice ordförande hälso- och sjukvårdsnämnden.

Bakgrunden till de nya reglerna är kritik från EU-kommissionen. Sveriges Kommuner och Regioner, arbetsgivarorganisationen Sobona och de fackliga parterna har enats om nya regler som uppfyller EU:s arbetstidsdirektiv.

– Vi vet att för kort dygnsvila är en orsak till ökad stress och ohälsa och det är också det som regeländringen vill komma åt. Det betyder inte att alla känner att det här är en förändring som passar dem som individer. Vi har ett ansvar att erbjuda våra medarbetare en bra arbetsmiljö och våra patienter en säker vård. Nu handlar det om att säkerställa att vi har medarbetare som vill, kan och orkar arbeta inom vården, även på lång sikt, säger Jenny Törnquist, HR-chef för hälso- och sjukvården i Region Gävleborg.

Inför att reglerna nu träder i kraft har Region Gävleborgs verksamheter förberett sig på flera sätt:

  • Vi har haft dialog med våra leverantörer i syfte att påverka utvecklingen av våra befintliga stödsystem för schemaläggning.
  • Vi har informerat om förändringen till hela organisationen och haft dialoger med bland annat chefer och medarbetare i direkt berörda verksamheter.
  • Berörda verksamheter har sett över och lagt nya scheman för kommande period som motsvarar de nya kraven på dygnsvila.
  • Vi har erbjudit information, stödmaterial, informationsträffar och inrättat kontinuerliga träffar med representanter från HR för att handleda i schemaläggning.
  • Vi ger fortsatt stöd till chefer och schemaläggare i schemaläggningsfrågor.

Regeln gäller för läkares del från 1 februari 2024. Förberedelserna inför den förändringen görs just nu.