Therese Johansson och Joakim Johansson,  psykiatriavdelningen i Hudiksvall.
Therese Johansson och Joakim Johansson, psykiatriavdelningen i Hudiksvall.

Psykiatrin i Hudiksvall görs om till en enhet med tre specialiteter

Psykiatrin i Hudiksvall går från två vårdavdelningar till en enhet med tre specialiteter. En vårdavdelning, en psykiatrisk akutvårdsavdelning och en akutmottagning ska skapas. I utvecklingsarbetet har medarbetare, patienter och närstående varit delaktiga.

I psykiatrins förändringsarbete har utgångspunkten varit en trygg och säker hantering av patienter i vården. Att ha tre olika specialiteter i en enhet innebär förbättringar för verksamheten enligt projektledare Ines Spångberg och Jörgen Kunnari:

– Idag finns två avdelningar och som medarbetare ska man vara bra på allt. Men med tre specialistområden får man möjlighet att specialisera sig och bli extra kunnig på just det område man valt att arbeta inom.

Sikte mot bättre arbetsmiljö

Personalens arbetsmiljö har kartlagts och besvarat frågor som; Räcker antalet anställda till dagens arbetsuppgifter? Hur många timmar tar det för personalen att utföra uppgifterna? Hur många individer behövs per pass?

– Det finns ett stort fokus på att vi som jobbar här ska vara delaktig i planeringen. Vi har bland annat besökt andra sjukhus för att hämta kunskap om hur det fungerar där, säger Therese Johansson, skötare på psykiatriavdelningen i Hudiksvall.

Personalen har facit

Arbetet har fortsatt med samtliga medarbetare för att bland annat gå igenom patientflöden, patientens resa i vården, vårdprogram och rutiner. För att få en så bra lösning som möjligt har personalen valt den verksamhet man själv önskat arbeta inom. Även brukarföreningen har engagerats i projektet, där anhöriga bidragit med sin erfarenhet.

– Personalen har kunskap om hur de vill att verksamheten ska se ut och vi har kartlagt vad vi tycker saknas i vården just nu. Vi testar något nytt, personalen har ju facit i och med att de stöter på händelser och har erfarenhet genom sitt arbete. Det är ett otroligt engagemang, man vill ha bra resultat, säger Ines Spångberg.

– Min förhoppning är att processen leder till en verksamhet som möter patienternas behov samtidigt som det är en attraktiv och trygg arbetsplats, säger Joakim Johansson, skötare på psykiatriavdelningen Hudiksvall.

Planering för mobila team

Arbetet fortsätter under hösten bland annat med vissa ombyggnationer för att anpassa lokalerna. Planer finns även på att skapa ett mobilt team för att assistera ambulans och polis i ärenden som kräver det.