Premiär för digital tobaksavvänjning

Från och med januari 2021 finns det en helt ny behandling för dig som vill sluta röka eller snusa. Behandlingen heter Tobakshjälpen.

– Det är naturligtvis glädjande att kunna konstatera att vi nu kan presentera ytterligare ett alternativ för de tobaksbrukare som vill sluta med tobak, säger Susanna Björklund, tillförordnad biträdande hälso- och sjukvårdsdirektör vid Region Gävleborg. 

Behandlingen med Tobakshjälpen tar fem till sex veckor med en slutlig uppföljning efter ett år. Under behandlingen får du som deltar möjligheten att arbeta med beteenden, tankar och känslor som har att göra med ditt tobaksanvändande. Du får även kunskap och verktyg för att underlätta avvänjningen.

Tobakshjälpen är en viktig del i det arbete som Region Gävleborg gör för att kunna skapa rätt förutsättningar för en god, nära, men även jämlik hälso -och sjukvård.

– Tobakshjälpen är ett bra exempel på hur vi, med hjälp av ny modern teknik, kan göra tobaksavvänjning tillgängligt för fler invånare i Gävleborg. Det är viktigt för att vi fortsatt ska kunna bidra till att förebygga ohälsa, säger Jan Lahenkorva (s), ordförande i Region Gävleborgs hälso- och sjukvårdsnämnd.

Mer information

Mer information om hur det fungerar hittar du på webbplatsen 1177 Vårdguiden: www.1177.se/Gavleborg/tobakshjalpen-gavleborg