Planerad operation kan flyttas till annan ort

Det ökade trycket inom hälso- och sjukvården till följd av coronapandemin påverkar operationskapaciteten. Planerade operationer kan därför komma att erbjudas på annan ort inom Region Gävleborg än den som önskats.

– Vi befinner oss i ett ansträngt läge just nu. Medicinska bedömningar görs för vilka operationer som behöver genomföras nu och vilka som eventuellt kan anstå. Patienter kan komma att erbjudas operation på annan ort än den som önskats beroende på hur kapaciteten på våra olika sjukhus ser ut, säger Johnny Hillgren, verksamhetschef för anestesi i Region Gävleborg.

Patienter som erbjuds operation på annan ort än vad som önskats kommer att kontaktas av vården.

– Väljer patienten att tacka nej till att opereras på annan ort så kan väntetiden för ny operation tyvärr uppgå till flera månader. Vi hoppas givetvis att patienterna accepterar erbjudandet trots att det innebär extra besvär för dem, säger Johnny Hillgren.