Personer från 70 till 79 år välkomnas till bokning av vaccination

Från tisdag 16 mars 8.00 kan personer från 70 till 79 år boka tid för vaccination mot covid-19. Invånare i de tidigare prioriterade grupperna kan också fortsätta att boka tid.

Hittills har bokning av vaccination varit öppen för personer med hemtjänst, hemsjukvård för äldre och dem som dessa bor tillsammans med, samt övriga personer över 80 år.

Tisdag 16 mars 8.00 öppnas tidbokningen på webbplatsen 1177.se även för personer från 70 till 79 år. För 70-åringar gäller samtliga födda under 1951.

– Nu när personer från 70 år välkomnas till vaccination breddas insatsen för att ge skydd till personer som har högre risk än andra att bli sjuka eller dö i covid-19 , säger hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande Jan Lahenkorva (S).

– Risken för att drabbas svårt påverkas i hög grad av ålder så det är viktigt att kunna erbjuda den här tryggheten till de lite äldre i länsbefolkningen.

Just nu vaccineras:

  • personer från 70 år och uppåt (födda fram till 31 december 1951) 
  • personer som har hemtjänst eller hemsjukvård för äldre 
  • personer som bor tillsammans med någon som har hemtjänst eller hemsjukvård för äldre.

Vaccination av vårdpersonal har pausats tills vidare, till förmån för de äldre.

Om du tillhör någon av de ovanstående grupperna kan du boka vaccinationstid med hjälp av bank-id eller e-legitimation via webbplatsen 1177.se/Gavleborg.

Om du tillhör någon av de ovanstående grupperna men saknar bank-id eller e-legitimation ringer du 026-15 03 00.

Det kan bli ett hårt tryck i båda bokningstjänsterna till en början. Tillgången på vaccin är fortfarande begränsad, och alla kan inte vaccineras samtidigt. Vaccinationerna i gruppen 70 och äldre kommer att pågå under några veckor framåt.