Patienter bedöms i tält inför akutbesök

Nu finns tält på plats utanför akutmottagningarna vid Gävle sjukhus och Hudiksvalls sjukhus. Här ska personal bedöma patienter innan de slussas vidare, för att undvika att sprida eventuell coronasmitta.

Med start på tisdagen införs nya rutiner för sjukhusens akutsjukvård. Med hjälp av personal och tält utomhus görs en första bedömning av patienter.

- Vi vill träffa patienterna innan de kommer in. Det här är en säkerhetsåtgärd för att skydda våra äldre och sköra från covid-19. Vi separerar dem som har sjukdomssymtom i luftvägarna från andra patienter, säger Walentin Lindholm, verksamhetschef för ambulans och akutverksamhet, Region Gävleborg.

Tältet är alltså inte en ny mottagning eller till för provtagning av coronavirus, utan till för de som besöker akutsjukvården.

- De nya rutinerna är till för de som besöker sjukhusets akutvård. Andra kontaktar vården på vanligt sätt via 1177 Vårdguiden på telefon eller hälsocentralen. Vill man ha information kan man gå in på Folkhälsomyndighetens sida, 1177.se eller ringa 113 13, säger Walentin Lindholm.

I Gävle finns ett tält och i Hudiksvall två. Anledningen är att det i Hudiksvall inte finns en infektionsmottagning, så som i Gävle. I tälten tas vissa parametrar på patienterna och om de är symtomfria slussas de vidare till lämplig vårdnivå.

Bedömningstält utanför akutmottagningen Gävle sjukhus.
Walentin Lindholm, verksamhetschef ambulans och akutverksamet, Göran Angergård, hälso- och sjukvårdsdirektör och Signar Mäkitalo, smittskyddsläkare.