Patient med mässling i Gävle

Ett fall av mässling har identifierats i Gävle. Patienten var smittsam under perioden 18-21 januari, före insjuknandet.

Smittspårning har utförts i samråd mellan Smittskydd Gävleborg och infektionsmottagningen.

– Det finns en risk för nytt fall av mässling om en person som saknar skydd träffat personen som var smittsam. Insjuknande kan ske från och med den 25 januari till och med den 8 februari, men risken för smitta är liten eftersom de flesta i Sverige har gott skydd, säger Signar Mäkitalo, smittskyddsläkare.

Vid misstanke att man insjuknat i mässling bör man först läsa om mässling på 1177.se och om misstanken kvarstår kontakta 1177 Vårdguiden på telefon för samtal med vården. En person med misstänkt mässling ska inte vistas i väntrum på hälsocentraler eller akutmottagning.

  • I Sverige erbjuds alla barn vaccination från 18 månaders ålder och en andra dos ges i skolan i årskurs 1 till 2.
  • Vuxna som är födda före 1960 har till nästan 100 procent haft mässling.
  • Personer födda 1980 (i vissa områden 1981) och senare har erbjudits två doser mässlingsvaccin vilket ger fullgott skydd.
  • Personer födda mellan 1960 och 1980 har inget säkert skydd men kan ha haft mässling eller kan ha fått vaccination.
  • Personer som bott utomlands i Afrika, Asien och vissa länder i Sydamerika kan sakna skydd oavsett ålder.

Läs mer om mässling