Någon hämtar ut ett paket ur en postbox.
Paketboxarna som placeras ut bland annat på landsbygden står utomhus och är därför tillgängliga dygnet runt. Foto: Postnord

Paketboxar ökar servicen på mindre orter

Mindre orter i Gävleborg får paketboxar utomhus där det går att hämta beställda paket när som helst på dygnet. Det är ett resultat av ett initiativ från Region Gävleborg i samarbete mellan bland annat nationella myndigheter, kommuner och lokala handlare i länet.

Det är Postnord som står för satsningen som hittills resulterat i 2 650 paketboxar i landet.

Åmot i Gästrikland och Stamnäs, Ilsbo och Svågadalen i Hälsingland är först ut i länet där boxarna sätts upp i dagarna. Gästrikebyn Jädraås och Ramsjö i Hälsingland står på tur efter sommaren. Även fler orter i länet nämns som efterföljare.

Värnar handeln i byarna

– Handlarna på landsbygden har länge haft problem med att både få bli och att förbli paketombud och det försämrar ju servicen för kunderna och de boende på mindre orter. Det här är en fråga om rättvisa och respekt. Därför har Region Gävleborg, tillsammans med kommunerna och handlarna, sett till att påverka Postnord att nu sätta paketboxar vid dessa butiker, säger regionstyrelsens ordförande Eva Lindberg (S).

Fokus på lokal service

Region Gävleborg har sedan 2017 genom ett regionalt utvecklingsprojekt jobbat med kartläggning och påverkansarbete kring behovet av pakettjänster. Syftet med projektet var att ge ett bättre kunskapsunderlag för fortsatt arbete med ombudstjänster på landsbygden i Gävleborg. Underlaget presenterades för Post- och telestyrelsen för att visa hur viktigt det är att stärka servicen på landsbygden.  

– Genom projektet har vi fått kontakt med Postnord som uppmärksammat problemet med pakettjänster i Gävleborgs landsbygd och nu gör den här satsningen även här, säger Carina Munter, samordnare och strateg inom regional utveckling hos Region Gävleborg.

Magnus Brink är handlare i Svågadalen och ser med glädje hur det gemensamma arbetet i länet nu ger resultat.

– Om du måste åka till en annan ort för att hämta paket så väljer du nog att handla där också och butiken på landsbygden tappar viktiga kunder. Därför känns lösningen med paketboxar som något med enbart vinnare, säger Magnus Brink.

Tåliga utomhusboxar

Postnord räknar med att bygga ut utbudet av paketboxar med målsättningen 10 000 sådana i Sverige. En app och bank-id i mobiltelefonen gör det möjligt att hämta paketet och lösningen gör det också möjligt att via sms skicka ombud.

– För vår del vill vi ha den här lösningen där människor rör sig naturligt och har lätt att komma åt paketen när de själva önskar. Det gäller både större samhällen och glesare bebyggda områden i landet, säger Michael Wennersten, paketboxansvarig hos Postnord.

Paketboxarna behöver ingen el utan har batteridrift som räcker i många år. De är heller inte väderkänsliga, säger Michael Wennersten och hänvisar till att de bland annat testats och nu fungerar i bland annat inlandssamhällen i Norrbotten där kylan kan bli sträng vintertid.