Övning på Gävle sjukhus akutmottagning

På onsdag morgon genomförde personal och väktare en övning på Gävle sjukhus akutmottagning. En situation med våldsamma personer iscensattes för att man skulle få övning i  hur man ska agera i hotfulla situationer.

Scenariot var en lock-down där personalen tränade på hur de ska agera vid hot och våld och en situation iscensattes där våldsamma personer uppsökte akuten.

Även media var på plats för att rapportera om övningen.

Efteråt utvärderades övningen av hälso- och sjukvårdspersonal, säkerhet- och beredskapsavdelningen, väktare och polis.

- Resultatet var gott, en del att ta erfarenhet av men deltagarna var mycket nöjda över tillfälle att få öva, säger säkerhet- och beredskapschef Ronny Stjernlöf.

Övningen var ett samarbete mellan säkerhetsavdelningen och verksamhetsområde akuten.