Över 200 vill hjälpa till i vården

24 mars gick Region Gävleborg ut till allmänheten och efterlyste sjukvårdskunnig personal på tidsbegränsade anställningar.

På en vecka har 223 intresseanmälningar kommit in via formuläret på regiongavleborg.se.

En stor majoritet av de sökande är undersköterskor men det finns även ett 40-tal sjuksköterskor och andra yrkeskategorier kopplade till hälso- och sjukvård som har visat intresse.

Eva Lassander är enhetschef för visstidsbemanningen i Region Gävleborg. Hon riktar ett stort tack till alla som skickat in sin anmälan.

- Det finns ett mycket stort intresse för att hjälpa till, och det finns många som kan ställa upp omgående. Nu utgår vi från vårdens behov och undersöker vilka som kan bli aktuella för arbete utifrån kompetens, erfarenhet och tillgänglighet. De första anställningarna gör vi redan denna vecka, berättar Eva Lassander.

Den typ av anställning som kommer ifråga är så kallad "intermittent anställning" vilket är den normala anställningsformen för timvikarier. Det är den typ av anställning där arbetstagaren arbetar vid behov efter förfrågan av arbetsgivaren.

Hur ska jag tänka om jag sökt, men inte blir kallad?

- Det är hälso- och sjukvårdens behov som styr i vilken ordning vi kan kontakta, och vi hanterar anmälningarna löpande när de kommer in.

Eva Lassander poängterar att intresseformuläret är fortsatt öppet.

- Vi vill absolut att människor med sjukvårdsutbildning fortsätter att anmäla intresse!