Över 1 000 sjuka i covid-19 på en vecka

Under vecka 47 testades över 1 000 personer i Gävleborgs län positivt mot covid-19. Allt pekar mot en fortsatt ökning av antal fall trots alla råd och riktlinjer. Smittskydd Gävleborg konstaterar en allmän spridning av coronaviruset, något som också spiller över i vård och omsorg.

Testkapaciteten i länet är i Sverigetopp. I nuläget är den utnyttjad till max, och ändå är det dubbelt så många som önskar ta prov än vården klarar av att ta emot. Folkhälsomyndigheten arbetar intensivt för att utöka testkapaciteten med internationella leverantörer vilket förhoppningsvis underlättar processen även i Gävleborg inom kort. Uppmaningen till invånarna är att fortsätta ta prover mot covid-19 vid symtom, och att ta Folkhälsomyndighetens råd om bland annat distansering och handhygien på allvar.

Ökad belastning på sjukhusen

Antal inneliggande covidpatienter i Region Gävleborg var den 27 november 45 personer varav sju på intensivvårdsavdelning.

Att fler blir sjuka i covid-19 innebär en ökad påfrestning på hälso- och sjukvården. Gävleborg har just nu näst efter Uppland flest inlagda i sjukvårdsregionen i mellersta Sverige. Trycket på IVA har ökat den senaste veckan. Det har bland annat lett till prioriteringar av vilka operationer som måste göras i Hudiksvall, där ett antal planerade ingrepp flyttas till Gävle respektive Bollnäs.

I sammanhanget ska nämnas att så kallad högflödesbehandling ger mindre andel covidpatienter som behöver intensivvård. Med fastighetsenhetens hjälp ökas syrgaskapaciteten i Gävle och Hudiksvall för att ytterligare underlätta denna typ av vård utanför intensivvårdsavdelning.

Vaccinering mot covid-19

En aktuell fråga är kommande massvaccinering mot covid-19. Täta avstämningar sker med nationella aktörer. Många förutsättningar är ännu inte klargjorda, som exempelvis vilka vacciner och hur många doser som kommer att kunna levereras till Gävleborg, när dessa kommer liksom vilka krav som ställs på hanteringen av dessa. Region Gävleborg arbetar redan nu med förberedelser så långt det är möjligt. Förhoppningen är att kunna berätta mer om en vecka och ambitionen är att kunna påbörja vaccineringen i januari.
 
Statistik covid-19
 
Gemensam lägesbild - sammanfattning av coronarelaterade händelser (pdf)