Ombyggd akutmottagning för covidpatienter i Gävle

Akutmottagningen i Gävle har byggts om för att du som patient ska kunna få den hjälp du behöver utan att riskera att smittas eller smitta andra. Nu finns två olika ingångar för patienter. En för patienter som är bekräftad smittad eller misstänkt smittad av covid-19 och en annan för patienter utan symtom.

Akutmottagningen har byggts om för att anpassas till den nya situationen i samhället. Då patienter söker för exempelvis bröstsmärta, stroke eller diabetes och samtidigt har tecken på luftvägssymtom behöver dessa patienter separeras från övriga patienter.

- Förutom att förhindra smittspridning till andra patienter är det viktigt att skydda personalen på ett bra sätt, säger Fredrik Leinonen, vårdenhetschef akutmottagningen Gävle.

Sedan finns det normala flödet kvar för patienter som inte har några luftvägssymtom, helt separerat från den andra delen.

Avskiljande sluss mellan flödena på akutmottagningen i Gävle. På bilden Fredrik Leinonen, vårdenhetschef. Foto: Elina Sorri

Egna rum

Det finns särskilda rum för dem som misstänks vara sjuka i covid-19 så att dessa patienter kan skiljas åt från andra vårdsökande.

- Dessa rum är utrustade med en egen ventilation för att inte riskera smittspridning via luften. Rummen städas efter varje patient som har varit där, säger Fredrik Leinonen.

Patienter tas emot i tält utanför akuten

Sedan en månad tillbaka tas patienter emot utanför akutmottagningen i tält där en sjuksköterska och undersköterska gör en bedömning av den som söker vård. Från och med förra veckan bemannas tältet på kvällstid och helger även av en familjeläkare och sjuksköterska från familjeläkarjouren. De är där för att ta emot patienter som hälsocentralen normalt hanterar.

- Patienter ska som vanligt ringa 1177 för att få råd om egenvård eller var du ska vända dig om du behöver vård. Det är precis så som det har varit tidigare innan man kommer till akutmottagningen, säger Fredrik Leinonen.

På vardagar dagtid är det viktigt att i första hand söka sig till hälsocentralen om vårdbehovet inte är akut. Du som har symtom på covid-19 kan också kontakta Region Gävleborgs digitala coronamottagning.

Triagetält utanför mottagningen.
Separat ingång för patienter som misstänks vara sjuka eller är konstaterat sjuka med covid-19. Även ambulansen som kommer med patienter som misstänkt ha covid-19 stannar utanför den separata ingången och åker då inte in i ambulansgaraget. På bilden Susanne Andersson och Fredrik Leinonen, vårdenhetschefer på akutmottagningen i Gävle. Foto: Elina Sorri
Ingång och avdelning för patienter med misstänkt coronasmitta. Detta var tidigare barnakuten. Foto: Elina Sorri
Väntrum för patienter som inte har symtom på covid-19 är det tidigare väntrummet som byggts om. Foto: Elina Sorri