Ökning av covid-19 i länet

Covidsmittan i Gävleborg har länge legat på en förhållandevis låg nivå med totalt cirka 60 positiva provsvar per vecka, men bara de senaste dagarna har vi haft runt 160 fall. Det har främst varit en påtaglig ökning i åldrarna 20-39 år.

Det är fortfarande stor efterfrågan på egenprovtagning mot covid-19. Under de sju senaste dagarna har 3 500 prover tagits i Gävleborg. Av dem var fyra och en halv procent positiva, vilket är en klar ökning jämfört med veckan före.

– Det man har sett är flera lokala små utbrott över hela länet. Det är bland annat på olika arbetsplatser men också i samband med fritidsaktiviteter. Sammantaget, utifrån det och vad vi ser i storstäderna, kan vi förvänta oss en kraftig ökning, för varför skulle Gävleborg vara undantaget? För att bromsa smittspridningen måste vi vara konsekventa, tänka på den basala hygienen och tvätta händerna, säger Lars Wesslén, smittskyddsläkare.

Antal inneliggande covid-patienter i Region Gävleborg var den 29 oktober 6 personer, varav inga på IVA. Det är högst nödvändigt att regionen och dess medborgare steppar upp, för nu är det på väg att bli allvarligt igen och vi står inför en snabb utveckling.

– Än så länge är regionen förskonad från nya fall inom slutenvården, men de kommer att komma och det kommer att få konsekvenser för dem som snabbt behöver hjälp. Vi är bra utbildade och står väl rustade men personalen är trött, så vi måste få hjälp från medborgarna för att bromsa det här, säger Johan Kaarme, tf hälso- och sjukvårdsdirektör.

Region Gävleborg påminner om att även den som har symtom kan söka vård inom primärvården. Det finns särskilda möjligheter för inslussning i vårdlokalerna så att ingen ska behöva avstå vård.

Statistik covid-19

Gemensam lägesbild - sammanfattning av coronarelaterade händelser (pdf)