Ökat coronatryck i intensivvården

Trycket på intensivvården i Region Gävleborg ökar igen till följd av coronapandemin. - Man får misstänka att det är brister i att följa rekommendationerna som gör att vi nu har ett ökat tryck, säger Inger Andersson von Rosen, tillförordnad smittskyddsläkare hos Region Gävleborg.


Foto:Petter Nilsson

Under andra hälften av april hade Region Gävleborg sin hittills högsta notering av antalet covidsjuka patienter i intensivvården. Därefter gick det långsamt neråt. Sedan den 2 juni har dock antalet patienter på IVA stadigt ökat till nära toppnoteringarna i april. Samtidigt har antalet positiva fall ökat med 202 personer den senaste veckan, vilket är en betydligt snabbare ökning än tidigare.

- En ökad provtagning nationellt kan delvis förklara allt fler positiva fall, men under senaste veckan har det också kommit en del signaler om fler sjukhusinläggningar. Det är en stor utmaning, både för de som blir så svårt drabbade att de behöver sjukhusvård och för personalen som redan kämpat i många veckor, säger Inger Andersson von Rosen.

- Spridningen av covid-19 kan bara hindras om alla gör vad de kan för att undvika att föra smittan vidare. Smittan finns kvar i samhället och det gäller att följa rekommendationerna, säger Johan Kaarme, biträdande hälso- och sjukvårdsdirektör.

Snabbt sjukdomsförlopp

Covid-19 är en sjukdom som kan ha ett snabbt förlopp från insjuknande till behov av intensivvård. Oftast är det äldre personer som blir svårt sjuka och till och med avlider, men fall av både allvarlig sjukdom och död kan drabba alla och finns långt ner i åldrarna.

- Ju fler som smittas, desto fler blir svårt sjuka med behov av intensivvård. Hur vi agerar i vardagen är avgörande för den fortsatta spridningen av coronaviruset i länet. Social distansering inomhus och utomhus, att tvätta händerna ofta och att stanna hemma vid minsta symtom är fortfarande lika viktigt nu under sommaren som när spridningen av viruset började, säger Inger Andersson von Rosen.

Statistik covid-19