Ökad smittspridning slår hårt mot vissa orter

Smittskydd hos Region Gävleborg ser ingen avmattning på smittspridningen till följd av coronapandemin. Som exempel noterades under en enda dag, torsdag 19 november, omkring 300 positiva provresultat i länet. Vissa orter, som Delsbo, är mer drabbade än andra.

För en månad sedan var det 60-talet fall i veckan, vid förra veckoavstämningen 700 och nu omkring 900 positiva provresultat per vecka för covid-19 i Gävleborgs län. Smittskydd ser fortsatt ökad smittspridning till följd av coronapandemin. Som exempel noterades under en enda dag, torsdag 19 november, omkring 300 positiva provresultat i länet.

Hälsingeorter hårt drabbade

På vissa orter och platser ökar är antalet fall av covid-19 anmärkningsvärt. Två sådana orter i Gävleborg är Delsbo och Edsbyn med bland annat stora utbrott på äldreboenden bland både boende och personal, något som också drabbar andra som bor och verkar på dessa orter.

Smittskydd konstaterar också att även om inte antalet antikroppstester i veckan är fler än 1 000 är det numera större andel som har antikroppar mot coronaviruset och därmed har haft covid-19. Det handlar om 21 procent under den senaste veckan vilket är mer än det totala genomsnittet sedan starten av testerna i juni som är 14 procent.

Fler inlagda på sjukhus

Antal inneliggande covid-patienter i Region Gävleborg var 20 november 43 personer, varav 4 på IVA.

Att fler blir sjuka i covid-19 innebär en ökad påfrestning på hälso- och sjukvården. Den 16 november infördes i Gävleborg lokala allmänna råd för att minska smittspridningen och därmed belastningen på vården.

Statistik covid-19 

Gemensam lägesbild - sammanfattning av coronarelaterade händelser (pdf)