Ökad smitta i hela länet – men medel till nya utbildningar

Det råder fortsatt en hög smittspridning i hela länet och andelen positiva covidfall ligger på 15,2 procent i egenprovtagningen. Främst Gävle och Sandviken är hårt drabbade, men också i Hälsingland märks en stigande kurva.

Det är framför allt den brittiska varianten som sprids och det har varit så under hela mars. Den utgör nu 93 procent av de positiva proverna. Därför har rekommendationen för provtagning ändrats. Den ska nu ske en dag efter att symtom upptäckts, tidigare var det två dagar. Det görs för att få snabbare provsvar och därmed snabbare möjlighet att isolera patienten.

Fortsatt gäller förstås att hålla avstånd, använda munskydd och handsprit, samt att stanna hemma vid symtom. Om någon i en familj eller sällskap får coronaviruset är det viktigt att hela hushållet isoleras.

Fortsatt hög belastning

Att länet har hög smittspridning märks då belastningen på vården är väldigt ansträngd. Inflödet av patienter som behöver intensivvård har ökat och därför har bemanningen inom vården stärkts på sjukhusen i Gävle, Hudiksvall och Bollnäs och används nu till max.

Bekymmersamt är att intensivvårdskapaciteten i landet samtidigt är den mest belastade sedan pandemin drog igång. Antalet tillgängliga Iva-platser är den lägsta sedan förra våren. Det har gjort att möjligheten att få och ge hjälp till andra regioner har blivit något svårare. Men viljan att hjälpa varandra har inte minskat. Vi har bland annat skickat patienter utomläns när vår egen kapacitet inte räckt till, men nu stärker vi alltså kapaciteten under den närmaste perioden.

Just nu vårdas 69 covidpatienter på våra sjukhus, varav elva på IVA. Det är ingen ökning, men fortsatt högt jämfört med våren 2020.

Många 70-åringar har fått första dosen

Till och med vecka 12 har 62 500 patienter vaccinerats i Region Gävleborg. Drygt hälften av alla länsinvånare som är 70 år har fått sin första dos vaccin och en fjärdedel i den gruppen är färdigvaccinerad. Efter påsken kommer vi att få en ökad tilldelning av vaccin och det gör att vi kommer att öka vaccineringstakten ytterligare.

Bättre service vid telefonbokning

Förbättringar för att boka vaccinationstider via telefon har gjorts. I korthet gör det att vi kan ta bort dubbletter bland bokningarna och få en kö som är så rätt och riktig som möjligt.
Vidare gör förbättringarna att vi löpande via sms kan ha kontakt med dem som står i kön. Då får patienterna regelbundet en bekräftelse på att man faktiskt behåller sin köplats.

Trots förbättringarna kan det uppstå telefonkö helt enkelt eftersom många ringer samtidigt och inte på grund av att vaccinationstiderna är slut. Då får man helt enkelt ringa om lite senare.

Pengar till utbildningar

Vi förväntas efter coronapandemin åter få ett samhälle som kan återgå till det vanliga och där människor behöver både jobb och utbildning. Region Gävleborg har därför fått två miljoner kronor till fyra utbildningar: lärassistentutbildning vid Västerbergs folkhögskola, guideutbildning vid Forsa folkhögskola, allmän kurs med omsorgsinriktning och trädgårdsutbildning, båda vid Bollnäs folkhögskola.

Konkurrensen från andra län om de här pengarna var stor, men Gävleborg fick pengar för de fyra utbildningar man sökte till.

Statistik covid-19