Ökad smittrisk av corona - Region Gävleborg förbereder verksamheten

Med anledning av coronaviruset har Region Gävleborg på inrådan av Folkhälsomyndigheten samlat en särskild sjukvårdsledning. Detta för att stå förberedda på eventuella smittade resenärer från drabbade länder.

– Hälso- och sjukvården har arbetat med förberedelser under flera veckor och har i och med den ökade risken för smitta i Sverige börjat förbereda olika scenarios i hanteringen inom hälso- och sjukvården, säger Signar Mäkitalo, smittskyddsläkare.

Samtidigt som verksamheten övar inför eventuella fall ser den särskilda sjukvårdsledningen över möjligheten att vid behov flytta personal mellan verksamheter. Verksamheterna genomför även en inventering av sjukvårdsmaterial.

– Vi har tillräcklig tillgång på utrustning och förbereder om ett ökat behov av utrustning skulle uppstå, säger Signar Mäkitalo.

Folkhälsomyndigheten bedömer att risken är hög för att fler personer upptäcks i Sverige som smittats av det nya coronaviruset utomlands. Detta på grund av den senaste tidens utveckling i omvärlden. Samtidigt bedöms risken för allmän smittspridning i Sverige som låg.

– Vi följer Folkhälsomyndighetens råd och provtar insjuknade personer från områden drabbade av coronavirus för att undvika smittspridning i samhället, säger Signar Mäkitalo.

Läs mer på folkhalsomyndigheten.se