Ökad kapacitet för provtagning och analys

Omkring 1 200 nya positiva prover mot covid-19 konstateras i Gävleborg per vecka. Sannolikt är ännu fler invånare sjuka men märks inte i statistiken eftersom testkapaciteten inte räcker till. Men nu förstärker Region Gävleborg både provtagning och analyser.

Region Gävleborg ligger i nuläget på omkring 1 200 nya konstaterade fall av covid-19 i veckan. Det ska jämföras med 60-70 per vecka i början av hösten. Att det inte konstateras ännu fler nya fall handlar mer om begränsad testkapacitet än hur läget är bland länets invånare.

Inom kort planerar Region Gävleborgs att öka provtagningskapaciteten med köp av utländska laboratorietjänster. Dessutom pågår test av prestanda för antigentester (så kallade snabbtester) för utökad kapacitet för att prover mot covid-19.

Drabbade äldreboenden i hela länet

Smittskydd ser inga tecken på kulmen av smittspridningen. Tidigare har ett äldreboende i Delsbo hamnat i fokus. Nu är det många boenden på flera håll i länet som har problem. På ett äldreboende finns ett 30-tal sjuka i covid-19. Som tätort är Hudiksvall ett problemområde just nu när det gäller spridning av coronaviruset.

Smittskyddsläkaren i Region Gävleborg vädjar till boende i och omkring Hudiksvall – och alla andra – att tänka på hur de lever. Det är enbart där människor träffas som smittan förs över från den ena till den andra. Särskilt nu ett tag framöver med julhandel, resor och firande finns det risk för ännu mer smitta. Därför ser smittskydd fram mot när Folkhälsomyndigheten kommer med nya rekommendationer för tiden runt jul.

Ökad belastning på sjukhusen

Antal inneliggande covidpatienter i Region Gävleborg var den 4 december 59 personer, varav 9 på intensivvårdsavdelning, IVA.

Att fler blir sjuka i covid-19 innebär en ökad påfrestning på hälso- och sjukvården. Trycket på IVA har ökat successivt. Trycket på sjukvården leder också till prioriteringar av vilka operationer som måste göras och vilka som ska pausas. Ett led i att klara så många operationer som möjligt är att flytta planerade ingrepp inom länet vilket innebär att patienter inte alltid blir opererade på det sjukhus som de önskat.

Vaccinering mot covid-19

Målsättningen är att börja vaccinera länsborna mot covid-19 under första kvartalet, förhoppningsvis redan i januari, beroende på när vaccinet kommer till Sverige. Förberedelsearbetet är omfattande inte bara inom den egna organisationen utan även tillsammans med privata och kommunala aktörer inom vård och omsorg. Dessutom sker samverkan på riksnivå med Folkhälsomyndigheten och Sveriges kommuner och regioner, SKR.

Prioriteringsordningen följer Folkhälsomyndighetens. Äldre i riskgrupper och vård- och omsorgspersonal blir därför de första som vaccineras.

Statistik covid-19 

Gemensam lägesbild - sammanfattning av coronarelaterade händelser (pdf)