Nytt arbetssätt för ett Region Gävleborg i balans

Arbetet med att nå en ekonomi i balans inom Region Gävleborg fortsätter. Nu fördelas åtgärderna inom fyra områden.

I våras startade ett intensivt arbete med åtgärder för att få Region Gävleborgs ekonomi i balans. De fyra områden som nu har identifierats, omfattar kostnadsminskningar på 380-460 miljoner kronor inför år 2020. Områdena är: inköp, bemanning, prismodeller samt administration och samverkan.

När kostnader nu ses över sker det på ett långsiktigt hållbart sätt, i en samordnad process tillsammans med verksamheterna:

- Det behövs många människor nära verksamheten som kan ta fram och ge förslag på vad vi kan göra, säger regiondirektör Johan Färnstrand. Processen är påbörjad men inte klar. Arbetet sker via verksamhetsplanering, budgetplanering, förbättringsåtgärder och goda initiativ.

I en ny plan för god ekonomisk hushållning beskrivs processen; den involverar alla verksamheter och innebär regelbunden rapportering till respektive nämnd.

- Vi gör det på ett nytt sätt i en ordnad process, där medarbetarnas kunskaper ska användas. Det kommer självklart att märkas att vi drar ner på kostnader, men vi behöver ha en stark organisation som klarar framtiden, säger Eva Lindberg, regionstyrelsens ordförande (S).

Den politiska ledningen har också betonat att tre principer ska beaktas i arbetet:

  • Alla verksamheter i hela länet omfattas.
  • Kärnverksamhet och patientsäkerhet ska värnas.
  • Åtgärder ska göras så att långsiktiga intäkts- och utvecklingsmöjligheter inte skadas.

För åren 2020-2022 gäller sedan tidigare de fastställda politiska målområdena:

  • Arbete och hållbar tillväxt.
  • Miljöansvar och hållbar utveckling.
  • Kunskap och kultur.
  • Välfärd och trygghet.

Plan för god ekonomisk hushållning tas upp för beslut onsdag 16 oktober, när politikerna i regionstyrelsen sammanträder.