Nya skärpta rekommendationer i Gävleborg

Spridningen av covid-19 ökar igen i Gävleborg. Därför gäller nya skärpta regionala rekommendationer 23 februari – 10 mars.

Det finns en stor samhällsspridning av den brittiska mutationen B.1.1.7. Virusvarianten har visat sig spridas snabbare än icke muterade virus. Andelen muterade virusvarianter har ökat de fyra senaste veckorna och låg på ungefär 42,8 procent vecka 7. Dessutom har behovet av sjukhusvård för covid-19 slutat att minska. Läget är oroväckande och det är av största vikt att undvika en fortsatt ökning av smittspridningen och en ökad belastning på sjukvården.

Mot bakgrund av detta har smittskyddsläkaren i Gävleborg beslutat införa nya skärpta regionala rekommendationer.

 • Använd engångsmunskydd i situationer där nära kontakt under längre tid i inomhusmiljö inte går att undvika. 

  Det kan exempelvis handla om arbetsplatser där det är svårt att hålla avstånd.

  Munskydden i kollektivtrafiken bör nu användas hela tiden, inte bara i rusningstid. Detta gäller personer födda 2004 och tidigare.

  Observera att munskydd inte ersätter regeln att undvika nära kontakt och att hålla avstånd.
 • Personer som är anställda vid eller har uppdrag i en verksamhet i länet där det bedöms pågå ett större utbrott av covid-19 rekommenderas att inte träffa andra.

  Personer som har tillfrisknat efter genomgången infektion av covid-19 under det senaste halvåret undantas från denna rekommendation.

  De verksamheter som berörs blir särskilt kontaktade av Region Gävleborg.

Vi vill påminna om de tidigare rekommendationerna. Nu är det extra viktigt att följa dem.

 • Begränsa antalet nya nära kontakter genom att endast umgås med de personer som du normalt träffar.

  Om du träffar andra personer än de i din mindre krets bör ni undvika att vara nära varandra. Umgås helst utomhus, men tänk på att hålla avstånd även där.

 • Fortsätt arbeta hemifrån så ofta du kan.

  På arbetsplatser där hemarbete inte är möjligt, undvik trängsel, håll avstånd och försök träffa så få som möjligt. Det gäller även i fikarum och personalrum. 

  Om du har luftvägssymtom, även lindriga, stanna hemma.

 • Avstå från att vistas i inomhusmiljöer som exempelvis kollektivtrafik, köpcentrum och butiker om det är risk för trängsel.

  Välj att handla på tider när minimalt antal andra personer finns i butiken. Vistas i butiken så kort tid som möjligt, och handla helst utan medföljande sällskap.

De nya skärpta rekommendationerna gäller från och med tisdag den 23 februari 2021 till och med onsdag den 10 mars 2021.

Inför detta beslut har samråd skett med Folkhälsomyndigheten, Region Gävleborg och Länsstyrelsen Gävleborg. De regionala rekommendationerna ska ses som en lokal förstärkning av Folkhälsomyndighetens gällande allmänna föreskrifter och råd.