Nya rutiner för patientskaderapporter

Den 14 januari 2020 inför Region Gävleborg en ny rutin för patientskaderapporter. Rutinen införs med syfte att minska belastningen på personalen på akutavdelningarna i första hand, men även för övriga berörda avdelningar och växeln.

I och med den nya rutinen kommer information till media som rör inkomna patienter från olyckor att publiceras på webben. Patientskaderapporter behöver därför inte längre begäras ut. Den nya hanteringen innebär att telefonsamtal angående patientskaderapporter inte kommer att besvaras.

– För verksamheterna är det alltid patienten som kommer i första hand. Trycket är stundtals hårt och att i de situationerna hantera telefonsamtal som inte rör den direkta vården känns fel. Det här kommer att underlätta för personalen, minska stressen och förhoppningsvis frigöra tid till prioriterade uppgifter, säger Fredrik Leinonen, vårdenhetschef akutmottagningen Gävle.

I de fall det är för hög belastning för vårdpersonalen prioriteras patientskaderapporten lågt. Den kan däremot upprättas senare om tillfälle ges.

Som tidigare kommer dessa uppgifter att lämnas ut:

 • Kön
 • Ungefärlig ålder
 • Ungefärligt hemområde (Gästrikland, Hälsingland, utom länet)
 • Ungefärligt händelseområde (Gästrikland, Hälsingland, utanför länet)
 • Skadegrad – uppgifterna i patientskaderapporten är de enda uppgifter Region Gävleborg lämnar ut om en patient. Lindrig skada motsvarar t ex sårskador, hjärnskakning eller okomplicerade frakturer. Allvarlig skada omfattar allvarlig inre skada på organ, t ex lårbensbrott. Kritisk skada motsvarar livshotande skador där det är tveksamt om patienten kommer att överleva.
 • Vårdnivå
 • Ungefärlig tid för olycka (förmiddag, eftermiddag, kväll, natt).

Vid händelse av våld tillförd av annan person, eller misstanke därom, upprättar Region Gävleborg inte någon patientskaderapport.

Uppgifter som inte lämnas ut är:

 • Namn
 • Exakt ålder
 • Exakt hemort eller adress
 • Personnummer
 • Olycksorsak eller koppling person – olycka
 • Andra uppgifter som kan identifiera patienten, till exempel telefonnummer, arbetsgivare, familj.

Från och med den 14 januari 2020 läggs patientskaderapporter upp på: 
www.regiongavleborg.se/om/Press/Patientskaderapporter/Skaderapporter/