Nya prioriteringar i nationella vaccinationsplanen

Folkhälsomyndigheten har 4 februari meddelat en ny prioritetsordning för de kommande faserna gällande vaccination mot covid-19. Syftet är att vaccin först ska gå till dem som har störst behov av skydd mot svår sjukdom. Det kan gälla både ålder, medicinsk risk och socioekonomisk utsatthet.

Genomgående prioriterar Folkhälsomyndigheten upp äldre personer upp i turordningen:

  • Åldersgränsen för de äldre i fas 2 sänks från 70 till 65 år.
  • Personer 60-64 år lyfts upp till fas 3. Dessa ingick tidigare i den stora befolkningsgruppen i fas 4.

Även vissa medicinska riskgrupper prioriteras fram. Personer med dialys eller transplanterade får vaccin i fas 2, och samtliga vuxna med medicinsk riskökning ingår nu i fas 3. Vilka sjukdomar och tillstånd det gäller kommer att preciseras senare.

”Först till dem med störst behov”

Folkhälsomyndigheten rekommenderar också att personer som är socioekonomiskt utsatta, och personer med tillstånd som innebär svårigheter att följa råd om smittskyddande åtgärder, får vaccin i fas 3.

– Tillgången till vaccin styr ju takten i vaccinationsarbetet. Och vaccinet måste först och främst gå till dem som har störst behov av skydd och ske på lika villkor för hela befolkningen i vårt län. Det är en fråga om både rättvisa och effektivt smittskydd, säger hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande Jan Lahenkorva (S).

Region Gävleborg fortsätter planeringen inför vaccinationer i fas 2-4 utifrån de nya rekommendationerna.  Uppdaterad och aktuell information kring de olika faserna i vaccinationsplanen hittar du i första hand på 1177.se och hos Folkhälsomyndigheten.

Information hos Folkhälsomyndigheten

Information på 1177.se/Gavleborg