Nya priogrupper välkomnas till vaccination i Gävleborg

Tidbokningen för vaccination mot covid-19 öppnas onsdag 13 januari på 1177.se. De första prioriterade grupperna som välkomnas att vaccinera sig är personer med hemtjänst eller hemsjukvård och personer som de bor med, samt personal inom kommunal vård och äldreomsorg.

Sedan 27 december pågår vaccinationerna av personer i länets särskilda boenden för äldre. Från och med onsdag 13 januari 13.00 välkomnas följande prioriterade grupper att boka vaccinationstid:

  • Personer som har hemtjänst och hemsjukvård.
  • Personer som bor tillsammans med någon som har hemtjänst eller hemsjukvård.
  • Personer som har vårdnära arbetsuppgifter i kommunal vård och äldreomsorg.

Vaccinationstid bokas via webbplatsen 1177.se. Många känner igen den digitala plattformen från provtagningarna för corona, där e-tjänsten för tidbokning har använts nästan 100 000 gånger.

Personer med störst behov går först

Den som inte har bank-id kan precis som tidigare ringa 026-15 03 00 för support. Personer som inte kan ta sig till vaccinationsplatsen på egen hand, och inte heller kan få hjälp på annat sätt, erbjuds avgiftsfri transport till vaccination.

– Jag har hela tiden sagt att vaccineringen i vårt län ska vara tillgänglig och rättvis, det är de politiska ingångsvärdena. Personer som enligt medicinska bedömningar tillhör riskgrupper och är i störst behov av skydd mot covid-19 ska prioriteras främst och de ska ha lätt att både boka sig för vaccination, och lätt att ta sig till vaccination, säger hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande Jan Lahenkorva (S).

Vaccinmängden styr bokningsbara tider

Vaccinationerna utförs till en början på ett 20-tal vaccinationsplatser i länet, utspridda över samtliga kommuner, i ett samarbete mellan Region Gävleborg, kommunerna och privata vårdgivare.

Antalet bokningsbara tider och vaccinationsplatser styrs av tillgången på vaccin. I nuläget får regionen cirka 3 000 doser i veckan. Hälften av det levererade vaccinet har hittills sparats för dos 2, men Folkhälsomyndigheten har nyligen ändrat sin rekommendation. Vaccinleveranserna betraktas som säkra och därför behöver inget sparas. Även Region Gävleborg kommer att ställa om utdelningen enligt den nya rekommendationen.

– Vi är angelägna att så många som möjligt ska vaccinera sig. Allt eftersom vi får in vaccin blir nya tider bokningsbara. Vi har hittills behövt ha koll på att doserna räcker till de prioriterade grupperna först, och att de som fått sin första dos också får sin andra dos i rätt tid, säger Tina Mansson Söderlund, biträdande hälso- och sjukvårdsdirektör och vaccinationssamordnare i Region Gävleborg.

Mer information om vaccinationerna i Gävleborg på 1177.se