Nya förmåner ska främja hälsa och återhämtning

Personalförmånerna stärks inom Region Gävleborg. Det blir också tre dagars extra ledighet som riktar sig till medarbetarnas behov av återhämtning här och nu.

I den politiska inriktningen för Region Gävleborg framgår att Region Gävleborg ska ha anställningsvillkor, löner och förmåner som främjar prestation och ett hållbart yrkesliv. Villkoren ska upplevas som attraktiva och göra det möjligt att rekrytera och behålla medarbetare.

De satsningar som kommer att genomföras syftar till återhämtning och friskvård. De nya förmånerna är ett höjt friskvårdsbidrag, cykel som förmån (upphandlas under 2021) och som en engångssatsning blir det tre dagars extra ledighet.

– Dessa tre satsningar syftar till att både på kort sikt, med anledning av den extrema arbetsbelastningen under pandemin, och på längre sikt ge möjlighet till återhämtning. En återhämtning som det finns akut behov av just nu men som vi även efter pandemin måste skapa utrymme för. Den är helt avgörande för god hälsa på lång sikt, säger Fredrik Åberg-Jönsson, regionråd (V).

Ledigheten på tre dagar ska användas för återhämtning. Verksamheter som är under extra hård belastning här och nu har möjlighet att planera in ledigheten under en längre period än övriga verksamheter.

I paketet med stärkta villkor höjs friskvårdsbidraget från dagens 2 200 till 3 500 kronor, dessutom ska cykel som personalförmån upphandlas under 2021.

– En förmån, en hälsofrämjande åtgärd och en satsning på miljömässigt hållbart resande i ett, säger Fredrik Åberg-Jönsson.