Ny smittskyddsläkare tillträder 1 juli

Lars Wesslén tillträder som tillfällig smittskyddsläkare i Region Gävleborg den 1 juli. Han kommer att arbeta som smittskyddsläkare under hösten fram till dess att en fast smittskyddsläkare rekryterats.

Den rekrytering som pågått under våren har inte gett önskat resultat och kommer därför att fortsätta. Den tjänst som Lars Wesslén har tillträtt är tillfällig och sträcker sig till dess att en fast smittskyddsläkare rekryterats.

- Jag är mycket glad över att Region Gävleborg lyckats säkra den här viktiga funktionen. Lars Wesslén är en erfaren infektionsläkare med bakgrund inom smittskydd, säger hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande Tommy Berger.

- I en extraordinär tid gäller det för alla att försöka hjälpa till efter förmåga. Efter 23 år som infektionsläkare i Gävleborg och med erfarenhet att regelbundet vara smittskyddsläkarens ersättare, är jag förberedd på de förväntningar som arbetet medför, säger Lars Wesslén.