Ny smittskyddsläkare tillträder 1 januari

Shah Jalal heter Region Gävleborgs nye smittskyddsläkare som tillträder tjänsten efter Lars Vesslén, som varit tillfällig smittskyddsläkare efter Signar Mäkitalo.

Shah Jalal kommer närmast från Unilabs Stockholm där han i sju år arbetat som överläkare och regionalt medicinskt ansvarig för klinisk mikrobiologi samt laboratoriemedicin, med ansvar för diagnostik och smittskyddsfrågor. Han har också en 13-årig bakgrund som läkare inom klinisk mikrobiologi vid Karolinska universitetssjukhuset.

- Jag är mycket glad över att kunna hälsa Shah välkommen i den viktiga rollen som regionens smittskyddsläkare. Hans erfarenheter från såväl klinisk mikrobiologisk verksamhet som forskning kommer att vara en tillgång i uppdraget, liksom hans återgivet starka drivkraft för förebyggande och samarbetsinriktat arbete, Johan Kaarme, tf hälso- och sjukvårdsdirektör.

Viktigt med smittskyddsfrågor i en extraordinär tid

Shah Jalal har ett särskilt engagemang för rationell antibiotikaanvändning och för att ta fram nya diagnostiska metoder. Han har tidigare disputerat i klinisk bakteriologi och antibiotikaresistens med efterföljande forskning inom bakteriologi, resistensmekanismer, STI, mykologi och parasitologi. Steget till smittskyddsläkare känns därför inte särskilt långt för honom.

- Vi befinner oss i en extraordinär tid med en pandemi då det är extra viktigt att arbeta med smittskyddsfrågor. Jag ser det som en möjlighet att erbjuda mina tjänster till både invånare och patienter, säger Shah Jalal.