Ytterligare nationella restriktioner

Regeringen har presenterat ytterligare nationella restriktioner för att hindra spridning av coronaviruset.

Läs de nya restriktionerna på regeringens hemsida