Ny rapport för jämförelser inom vården

SKR:s rapport hälso- och sjukvårdsrapporten Öppna jämförelser 2020 behandlar läget i hälso- och sjukvården innan coronapandemin bröt ut och fick effekter på verksamheterna.

- Vi ser många positiva resultat kring vårdens utveckling, bland annat minskar förekomsten av alla större folksjukdomar. Det visar på att vi lever hälsosammare och att hälso- och sjukvården lyckas allt bättre i sitt uppdrag att arbeta förebyggande, säger Fredrik Lennartsson, chef för avdelningen vård och omsorg på Sveriges kommuner och regioner (SKR).

Rapporten består av sju avsnitt: patienterfarenheter, tillgänglighet, patientsäkerhet, resultat för stora sjukdomsgrupper, måluppfyllelse gentemot riktlinjer, ekonomi och kompetensförsörjning.

- Vården står fortsatt inför stora utmaningar när det gäller tillgänglighet och kompetensförsörjning, något som ytterligare förstärkts under våren, säger Fredrik Lennartsson.

Ny rapport i höst

Effekterna av covid-19-pandemin finns inte med i den här rapporten. Under hösten 2020 planerar SKR ta fram en rapport från ett antal kvalitetsregister som också inkluderar halvåret i år för att kunna spegla eventuella effekter av pandemin.

- Eftersom coronapandemin påverkar det mesta inom vårt ansvarsområde är det viktigt att vi får med detta i redovisningen. Kommande rapport blir värdefull, säger Johan Kaarme, biträdande hälso- och sjukvårdsdirektör, Region Gävleborg.

 

Om hälso- och sjukvårdsrapporten

Hälso- och sjukvårdsrapporten Öppna jämförelser är en årligen återkommande rapport som beskriver läget och utvecklingen i hälso- och sjukvården, med stöd av tillgängliga sjukvårdsdata.

För tredje året i rad publicerar Sveriges kommuner och regioner (SKR) aktuell rapport. Rapporten beskriver hälso- och sjukvårdens läge och utvecklingen till och med 2019, med en rad olika kvalitets- och andra mått och baseras på uppgifter från en mängd källor och kvalitetsregister i Vården i siffror.

Hälso- och sjukvårdsrapporten – Öppna jämförelser