Ny överklagan fördröjer Region Gävleborgs digitalisering av vården

Region Gävleborgs upphandling av en digital plattform har överklagats till kammarrätten. Detta efter att förvaltningsrätten nyligen avslagit en överprövning från samma konkurrerande leverantör.

Den 2 mars meddelade kammarrätten att upphandlingen av en plattform för digitala vårdtjänster överklagats. Upphandlingen tilldelades Doktor24 Healthcare AB/Platform24 i oktober 2019 och överprövades kort därefter till förvaltningsrätten av en konkurrerande leverantör.

I februari 2020 gav förvaltningsrätten Region Gävleborg rätt i upphandlingsbeslutet, men samma leverantör har nu överklagat beslutet vidare till kammarrätten.

-För att överklagandet ska prövas krävs prövningstillstånd. Normalt tar det tre till fyra veckor att få besked om prövningstillstånd medges eller inte. Om kammarrätten medger prövningstillstånd kommer kammarrätten att pröva överklagandet, vilket kan ta tre till sex månader, säger Fredrik Jonsson, chefsjurist vid Region Gävleborg.

-Det är här är en tjänst som underlättar för både patienter och medarbetare. Det är tråkigt att vi blir försenad ytterligare men det ger oss samtidigt mer tid att förbereda införandet så bra som möjligt, säger Simon Nilsson, utvecklingschef inom hälso- och sjukvården.