Ny lönesatsning i Region Gävleborg

Nu gör Region Gävleborg en extra satsning om 50 miljoner kronor i samband med nästa års löneöversyn. Satsningen är en långsiktig förstärkning.

Lönesatsningen ska finansieras genom fortsatt arbete med att sänka kostnaderna för externa konsulter och inhyrd personal. Istället ska Region Gävleborg anställa egna medarbetare.

– Det här är en politisk prioritering som ger möjlighet för Region Gävleborg att satsa på yrkesgrupper som tappat i löneutveckling under en tid, säger hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande Jan Lahenkorva (S). Om jag har chansen att minska kostnaderna för hyrpersonal och konsulter och istället använda de pengarna för att höja inkomsten för personal som redan jobbar i organisationen med för låga löner, ja då är valet enkelt. Det är en fråga om rättvisa och respekt som jag ser det. 

I den politiska inriktningen för Region Gävleborg framgår att Region Gävleborg ska ha löner som främjar trivsel, prestation och ett hållbart yrkesliv. Villkoren ska vara attraktiva och göra det möjligt att rekrytera och behålla medarbetare. Konkurrenskraftiga löner är ett sätt att stärka det pågående arbetet.