Ny forskning kan begränsa TBE

En forskargrupp från Mellansverige undersöker just nu hur TBE har spridit sig i ett specifikt område. Förhoppningen är att ny kunskap kommer att ge möjligheter att förebygga spridningen i nya områden, till exempel Gävleborg.

TBE är en virussjukdom som sprids av fästingar. De flesta som smittas får lindriga besvär och blir friska efter några dagar, men upp till en tredjedel får en inflammation i hjärnan eller hjärnhinnorna. Det kan leda till allvarliga tillstånd och besvären kan finnas kvar under en lång tid eller till och med bli bestående. 

– Forskningen är viktig för att förstå hur viruset sprids och vilka genotyper* av virus som orsakar sjukdom i Mellansverige. Det kan skapa förståelse för hur sjukdomen i framtiden kommer att sprida sig, utifrån att viruset på grund av klimatförändringarna kan komma att hittas längre norrut, säger Lukas Ocias, läkare och huvudansvarig forskare för projektet. 

De data Lukas och hans kollegor identifierar och analyserar kan användas för att planera framtida rekommendationer för i vilka områden man bör vaccinera sig. I Gävleborg har det funnits några fall årligen de senaste åren. För vaccinationsrekommendationer, se Smittskydd Gävleborgs information till allmänheten.

* Genotyp: Den genetiska uppsättningen hos en individ eller i det här fallet ett virus.