Ny ekonomirapport: merkostnader och lägre skatteintäkter

Regionerna i landet beräknas få ett underskott på sex miljarder kronor i år. Det visar en ny ekonomirapport från Sveriges kommuner och regioner, SKR.

Mycket är osäkert när SKR gör en kalkyl för landets regioner och kommuner. Klart är att covid-19 kommer att påverka samhället länge: välfärden har gjort sin snabbaste omställning sedan andra världskriget. Samtidigt minskar skatteintäkterna för första gången sedan finanskrisen på 1990-talet.

Många regioner gick in i år 2020 med sikte på att dra ner på sina kostnader. Därefter har regionernas ekonomi påverkats mycket negativt av coronavirusets effekter.

Förra året startade arbetet för att nå ett Region Gävleborg i balans. Kostnadsökningen har gått ner från att ha legat på 4,7 procent de senaste tio åren till att första kvartalet i år ligga på 2,4 procent, med en helårsprognos på 2,9 procent.

Arbetet med Region Gävleborg i balans fortsätter, samtidigt som pandemin pågår.

- Vår förmåga att arbeta på både kort och lång sikt inom Region Gävleborg är avgörande i en långdragen kris. Vi kraftsamlar för att upprätthålla verksamheten och dämpa effekterna av corona. Samtidigt måste vi titta framåt. Vi har inte alla svar än och vet inte helt hur vi kommer att påverkas på några års sikt. Det vi vet är att vi ska fortsätta att utveckla smarta digitala lösningar och samarbeta för att använda våra resurser effektivt i framtiden också, säger Johan Färnstrand, regiondirektör.

Stora neddragningar hos företagare med minskade inkomster och rekordhöga varsel som följd påverkar hela samhället. Lågkonjunkturen befaras dröja sig kvar vilket i sin tur leder till att arbetsmarknaden väntas komma i balans först under 2023, enligt SKR:s rapport. Det krävs dock att både BNP och sysselsättning stiger relativt snabbt för att nå dit. SKR konstaterar också att kommuner och regioner kommer att behöva stärka sin beredskap och samverkansförmåga för att vara redo inför hur smittspridningen kan utvecklas.

Läs hela Ekonomirapporten från SKR
Läs om Region Gävleborgs delårsrapport

Om ekonomirapporten

Ekonomirapporten kommer ut två gånger per år och belyser kommunernas och regionernas ekonomiska situation. SKR har i Ekonomirapporten maj 2020 utgått ifrån ett relativt positivt scenario för smittspridningen i landet. Antagandet bygger på att inga ytterligare restriktioner sätts in och att smittspridningen antas mattas av mot slutet av sommaren.

Källa: Sveriges kommuner och regioner, SKR