Ny begäran om aktivering av krislägesavtal

Region Gävleborg skickar idag en begäran till SKR om att åter aktivera krislägesavtalet. Avtalet kommer att tillämpas i och med att behovet av intensivvård har ökat så mycket att sjukvårdens ordinarie resurser inte räcker till.

Intensivvårdsavdelning Gävle sjukhus, IVA, hälso- och sjukvård, covid-19. Catarina Lindström.

Belastningen på intensivvården är åter igen mycket hög på grund av den tredje vågen i pandemin. Antalet patienter med behov av intensivvård har ökat den senaste tiden och trots förstärkning har regionen svårt att få bemanningen att räcka till.

– Vi har ett begränsat antal medarbetare som har kompetens i intensivvård. Vi går redan på marginalen och behöver aktivera krislägesavtalet för att klara av bemanningen, säger Johnny Hillgren, verksamhetschef för intensivvården.

Förlängd arbetstid och högre ersättning

Krislägesavtalet innebär att medarbetare kan schemaläggas med längre arbetspass och arbeta upp till 48 timmar per vecka mot högre ersättning.

– Utvecklingen är oroväckande med tanke på att den brittiska virusvarianten sprids så lätt. Vi i vården har slitit hårt i ett års tid nu och jag känner stor sympati för både patienter och medarbetare. Med det här avtalet bedömer jag att vi kan fortsätta hålla i och ge våra patienter den bästa vård vi kan, säger Johnny Hillgren.

400 medarbetare kan påverkas

Tillämpningen av avtalet, den så kallade anvisningen, är planerad till i början på nästa vecka och gäller intensivvården. Även operationsverksamheterna kan komma att omfattas längre fram då belastningen på intensivvården påverkar kringliggande verksamheter. Totalt kan cirka 400 medarbetare påverkas av krislägesavtalet.

Region Gävleborg har tidigare begärt att få aktivera krislägesavtalet. Det var i december 2020 när belastningen på sjukvården också var mycket hög. Detta beviljades av SKR, med då läget sedan förbättrades tillämpades inte avtalet.