Ny avancerad röntgenutrustning för kärlkirurgi

En ny röntgenutrustning för 14 miljoner kronor har installerats på operationsavdelningen på Gävle sjukhus. Den så kallade C-bågen kommer att användas för att operera kroppens blodkärl. Investeringen väntas leda till kortare operationstider och en bättre arbetsmiljö.

– Detta är en investering för både patienter och medarbetare. Fler patienter kommer bli behjälpta snabbare och våra medarbetare ges bättre förutsättningar med tidsenlig och modern utrustning, säger AnnCharlotte Granath (M) vice ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden i Region Gävleborg. 

Under sommaren har den stora operationssalen på Gävle sjukhus byggts om och fått en ny röntgenplattform installerad, med ett nytt kontrollrum. Invigningen av den nya hybridoperationssalen som den kallas, skedde den 29 september med både personal och politiker på plats. 

Investeringen väntas leda till flera förbättringar för både patienter och personal. Exempelvis en ökad patientsäkerhet, ett snabbare arbetsflöde och en bättre arbetsmiljö, det säger kärlkirurgen Samuel Ersryd.

– Vi kommer att kunna förkorta operationstiderna vilket leder till att vi kan operera fler patienter och samtidigt förbättra patientsäkerheten. 
– Vi kommer också att ytterligare kunna minska på stråldoserna från röntgenstrålningen. Även om vi har en god strålskyddsutrustning idag är det viktigt för vår arbetsmiljö, säger kärlkirurg Samuel Ersryd på Gävle sjukhus.

Den nya röntgenplattformen kommer att användas vid operationer av kroppens blodkärl, så kallade endovaskulära operationer. Dessa operationer utförs med hjälp av katetrar som förs in i blodkärl under pågående röntgen, och kallas även för röntgenledda kateterburna operationer.

Investeringen bedömdes som nödvändig då den förra röntgenutrustningen var femton år gammal och den snart hade passerat sin garanterade livslängd. Enligt Samuel Ersryd hade patienter behövt skickas till andra regioner för sina kärlkirurgiska operationer om investeringen inte hade gjorts.

– Vi är tacksamma att vi nu får bättre möjligheter att erbjuda regionens invånare kärlkirurgiska operationer med modern endovaskulär teknik, säger kärlkirurgen Samuel Ersryd.