Ny ansökan om statlig ersättning för pandemin

Region Gävleborg söker 138 miljoner kronor i en tredje ansökan som gäller pandemikostnader. I ansökan finns bland annat merkostnader för skyddsmaterial och personal.

Landets regioner och kommuner kan få statsbidrag för vissa kostnader med anledning av covid-19. Hittills har Region Gävleborg tilldelats drygt 238 miljoner kronor för perioden fram till och med november 2020, uppdelat på två ansökningsomgångar.

– Den kompensation vi har fått tidigare är ett viktigt tillskott för vår ekonomi, säger regiondirektör Göran Angergård. Även denna gång söker vi ersättning främst för merkostnader för personal samt kostnader för skyddsmaterial och anpassningar för att smittsäkra våra lokaler och arbetsflöden.
 
I ansökan ingår även merkostnader för privata vårdgivare som Region Gävleborg har avtal med.
Socialstyrelsen har fått i uppdrag av regeringen att fördela statsbidraget till kommuner och regioner. Regeringen kommer att ersätta regionerna för merkostnader för vård av covidsjuka även under 2021, men då via en schablonersättning per invånare.